Forside
Banner

Brev fra Norlys

Vigtig Information .:

Alle vil modtage et brev fra Norlys om at der skal tages stilling til fremtidig leverandør.

Som i alle nok ved, så er Eniig og Sydenergi fusioneret til, nu og hedde Norlys.

I forbindelse med kunkurrencemyndighedernes godkendese af fusionen, var en af betingelserne, at alle tidligere kunder aktivt skulle have muligheden, for at vælge hvilken fremtidig leverandør de ønsker.

Derfor modtager vi alle et brev om at vi aktivt skal vælge fremtidig leverandør.

Gistrup antenneforening anbefaler: at vores medlemmer fortsætter med nuværerende leverandør.

Dette gøres ved at gå ind på siden www.blivhosnorlys.dk og bekræfter fortsat leverance fra Norlys.

Alle nuværende medlemmer får når de tilmelder sig 3 måneders gratis internet.

 

Bemærk: For at gøre forviringen total, så når men går ind på hjemmesiden www.blivhosnorlys.dk så står der Stofa som leverandør.
Det skyldes at Norlys har opsagt samarbejdet med Waoo, og skifter til Stofa.
Dette kommer dog for Gistrups vedkommende først til og ske formodentlig primo 2021, der kommer mere info om det til den tid.

Gistrup antenneforening

Q & A i forbindelse med valg af leverandør

 

I forbindelse med at Eniig og Syd energi fusionerede til selskabet Norlys, skulle aftalen godkendes af konkurrencestyrelsen.
En af bestingelserne for, at konkurrencestyrelsen ville godkende fusionen var, at alle deres kunder på tv og internet, aktivt skulle vælge om de vil med i det nye selskab eller vil have en anden leverandør.

Holdningen hos GAF er at, det er en fantastisk mulighed for beboerne i Gistrup.
Der er nu kommet flere leverandører af Internet og tv som kan levere på fiberforbindelsen, hvilket gør at beboerne i Gistrup nu har størrer valgfrihed til at vælge det produkt som passer en bedst.
Det er GAF håb og forventning at den øgede konkurrence på internet og tv, gør at produkterne bliver billigere og bedre, noget ligende den konkurrence som er på mobilområdet.
      

 

GAF aftale med Eniig overgår til til det nye selskab Norlys, hvilket bla. giver følgende fordele:

  • GAF har løbende dialog med Norlys, 
  • Der er tilknyttet en fast konsulent fra Norlys til GAF, som gør at, vi har en dirkte kontakt, hvis der skulle opstå problemer, enten globalt i Gistrup eller hos en enkelt beboer, som ikke kan løses via Norlys kundeservice.
  • GAF får en returkommision pr beboere i Gistrup som har internet og tv. Returkommisionen bliver tilbageført til beboeren via en rabat på tv grundpakken, rabatten er for nuværende 34 kr. pr måned.
  • GAF har mulighed for at påvirke Norlys, med ønsker og krav til fremtidige løsninger.
  • GAF får løbende info om nye tiltag, som kan formidles videre itil beboerne i Gistrup.
 
Det gør den desværre ikke, foreningsrabatten bliver kun udbetalt til dem som vælger at blive hos Norlys

I forbindelse med fusionen har Norlys valg at opsige samarbejdet med Waoo og satser på Stofa platformen.

Det er således at før fusionen havde Eniig et samarbejde med waoo og Sydenergi ejede tv leverandøerne Boxer og Stofa.
Norlys har besluttet at alle af ders kunder som får leveret signal via fiberforbindelse, skal have Stofa som leverandør, således at de ikke skal vedligeholde 2 platforme. 

Ja, desværre alle kunder med fuldpakken hat haft gratis adgang til Viaplay total.

Denne service har Stofa, desværre ikke.
GAF er dog vidende om at Stofa forsøger at indgå en aftale med Viaplay, om et samarbejde, hvor det bliver muligt at tilkøbe Viaplay til sin tv pakke.   

Ja alle der skifter til Stofa, har fortsat mulighed for at bruge Coaxkabel til at fordele tv signalet i huset.

Alle øvrige leverandører har kun IP tv, dvs. at der typisk, skal en tv boks til hver fjernsyn 

Generalforsamling 2020

Grundet Corona virus er generalforsamling aflyst !!!!
Når situationen gør det muligt at afholde generalforsamling, vil ny dato blive offentliggjort her på siden, samt i Aalborg.nu Vejgaard udgave

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2020

Tirdsag den 31/3 kl. 19.00 i Gistrup idrætscenter

Dagsorden i følge vedtægterne
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent og stemmetællere.
3. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år tilgodkendelse.
4. Godkendelse af beslutninger, truffet af bestyrelsen, som iflg. vedtægterne skal forelægges generalforsamlingen.
5. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
6. Eventuelle forslag.
7. Behandling af budget og fastsættelse af kontingent for det løbende regnskabsår.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 bestyrelsessuppleanter.
9. Valg af intern revisor og revisorsuppleant.
10. Eventuelt.