Forside

Nordisk Film+

7310022 Artikel Nordisk Film v1 SASL 1

Generalforsamling 2022

 

 

 

Der er indkommet følgende forslag:
Forslag
 

Regnskb kan ses på denne side

 

Info om skifte til Stofa

For alle dem som har valgt Stofa som fremtidig leverandør af tv og internet, kommer skitet til og ske tirsdag den 5. januar.

I forbindelse med skiftet er der lidt praktisk information.


Er der brug for yderligere information er man velkommen til at skrive til mailadressen Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., relevante spørgsmål vil også blive lagt ind på denne side.

 

I forbindelse med så stort et skifte, kan der ikke undgåes at der vil opstå lokale problemer, derfor er der aftalt at der hele dagen vil være teknikkere tilstede i Gistrup, som hurtigt kan rykke ud og hjælpe.

For at få besøg af lokal teknikker, trsdag den 5/1, skal man skrive en mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., med angivelse af min. Problem, navn, adresse, og mobil nr. 

 

Ser du tv via coaxkabel fra fiberboksern:

Fiberboksen bliver automatisk opdateret med nyt software.
De fleste nye tv, finder selv de nye kanaler, hvorefter der ikke er brug for at gøre yderligere.
Finder dit tv ikke selv kanalerne, skal der foretages en kanalsøgning på tv.
Ved kanalsøgning er der på denne side en guide til kanalsøgning:
https://stofa.dk/vejledning/kanalsoegning

Værdierne til indstilling af tv er som følgende:

  • Frekvens: 346 MHz (346000 kHz)
  • Netværks-ID: 0
  • Modulation: 64 QAM
  • Symbol rate: 6900 KS

 

Ser du tv via tvboks:

Stofa vil inden den 5 januar fremsende ny tvboks somm tilsluttes netværk og tv.
På denne side er der vejledning til installation af tv boks
https://stofa.dk/hjaelp/tv/teknik/kom-i-gang/tv-boks

 

Øvrigt udstyr:

Har du haft Waoo Smart WiFI skal det skiftes til stofa SuperWifi.
Stofa vil inden den 5 januar fremsende det nye udstyr, på denne side er der guide til opsætning.

https://stofa.dk/hjaelp/bredbaand/wifi-guide

 

 For at få adgang til mine sider på stofa.dk, følg nedenstående vejledning

gaf1

Gaf2

 

 

Brev fra Norlys

Vigtig Information .:

Alle vil modtage et brev fra Norlys om at der skal tages stilling til fremtidig leverandør.

Som i alle nok ved, så er Eniig og Sydenergi fusioneret til, nu og hedde Norlys.

I forbindelse med kunkurrencemyndighedernes godkendese af fusionen, var en af betingelserne, at alle tidligere kunder aktivt skulle have muligheden, for at vælge hvilken fremtidig leverandør de ønsker.

Derfor modtager vi alle et brev om at vi aktivt skal vælge fremtidig leverandør.

Gistrup antenneforening anbefaler: at vores medlemmer fortsætter med nuværerende leverandør.

Dette gøres ved at gå ind på siden www.blivhosnorlys.dk og bekræfter fortsat leverance fra Norlys.

Alle nuværende medlemmer får når de tilmelder sig 3 måneders gratis internet.

 

Bemærk: For at gøre forviringen total, så når men går ind på hjemmesiden www.blivhosnorlys.dk så står der Stofa som leverandør.
Det skyldes at Norlys har opsagt samarbejdet med Waoo, og skifter til Stofa.
Dette kommer dog for Gistrups vedkommende først til og ske formodentlig primo 2021, der kommer mere info om det til den tid.

Gistrup antenneforening

Q & A i forbindelse med valg af leverandør

 

I forbindelse med at Eniig og Syd energi fusionerede til selskabet Norlys, skulle aftalen godkendes af konkurrencestyrelsen.
En af bestingelserne for, at konkurrencestyrelsen ville godkende fusionen var, at alle deres kunder på tv og internet, aktivt skulle vælge om de vil med i det nye selskab eller vil have en anden leverandør.

Holdningen hos GAF er at, det er en fantastisk mulighed for beboerne i Gistrup.
Der er nu kommet flere leverandører af Internet og tv som kan levere på fiberforbindelsen, hvilket gør at beboerne i Gistrup nu har størrer valgfrihed til at vælge det produkt som passer en bedst.
Det er GAF håb og forventning at den øgede konkurrence på internet og tv, gør at produkterne bliver billigere og bedre, noget ligende den konkurrence som er på mobilområdet.
      

 

GAF aftale med Eniig overgår til til det nye selskab Norlys, hvilket bla. giver følgende fordele:

  • GAF har løbende dialog med Norlys, 
  • Der er tilknyttet en fast konsulent fra Norlys til GAF, som gør at, vi har en dirkte kontakt, hvis der skulle opstå problemer, enten globalt i Gistrup eller hos en enkelt beboer, som ikke kan løses via Norlys kundeservice.
  • GAF får en returkommision pr beboere i Gistrup som har internet og tv. Returkommisionen bliver tilbageført til beboeren via en rabat på tv grundpakken, rabatten er for nuværende 34 kr. pr måned.
  • GAF har mulighed for at påvirke Norlys, med ønsker og krav til fremtidige løsninger.
  • GAF får løbende info om nye tiltag, som kan formidles videre itil beboerne i Gistrup.
 
Det gør den desværre ikke, foreningsrabatten bliver kun udbetalt til dem som vælger at blive hos Norlys

I forbindelse med fusionen har Norlys valg at opsige samarbejdet med Waoo og satser på Stofa platformen.

Det er således at før fusionen havde Eniig et samarbejde med waoo og Sydenergi ejede tv leverandøerne Boxer og Stofa.
Norlys har besluttet at alle af ders kunder som får leveret signal via fiberforbindelse, skal have Stofa som leverandør, således at de ikke skal vedligeholde 2 platforme. 

Ja, desværre alle kunder med fuldpakken hat haft gratis adgang til Viaplay total.

Denne service har Stofa, desværre ikke.
GAF er dog vidende om at Stofa forsøger at indgå en aftale med Viaplay, om et samarbejde, hvor det bliver muligt at tilkøbe Viaplay til sin tv pakke.   

Ja alle der skifter til Stofa, har fortsat mulighed for at bruge Coaxkabel til at fordele tv signalet i huset.

Alle øvrige leverandører har kun IP tv, dvs. at der typisk, skal en tv boks til hver fjernsyn 

Generalforsamling 2020

Grundet Corona virus er generalforsamling aflyst !!!!
Når situationen gør det muligt at afholde generalforsamling, vil ny dato blive offentliggjort her på siden, samt i Aalborg.nu Vejgaard udgave

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2020

Tirdsag den 31/3 kl. 19.00 i Gistrup idrætscenter

Dagsorden i følge vedtægterne
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent og stemmetællere.
3. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år tilgodkendelse.
4. Godkendelse af beslutninger, truffet af bestyrelsen, som iflg. vedtægterne skal forelægges generalforsamlingen.
5. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
6. Eventuelle forslag.
7. Behandling af budget og fastsættelse af kontingent for det løbende regnskabsår.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 bestyrelsessuppleanter.
9. Valg af intern revisor og revisorsuppleant.
10. Eventuelt.