Arkiverede nyheder

Generalforsamling 2021

 

Der er indkommet følgende forslag til behandling på Generalforsamling:

Forslag om udlodning af midler