Jubii mail

Ekstraordinær generalforsamling

Der er netop udsent indkaldelse til endnu en
ekstraordinær generalforsamling 
Den 29/11 kl 19.00 på Gistrup Skole

Den 8. november 2022, blev der på en ekstraordinær generalforsamling behandlet forslag omkring foreningsophør.
Da 2/3 del af foreningens medlemmer ikke var til stede, hvilket vedtægterne kræves for foreningsophør,
var denne generalforsamling ikke beslutningsdygtig.

I følge vedtægterne indkaldes derfor til endnu en ekstraordinær generalforsamling, med nedenstående dagsorden,
hvor 2/3 del af de fremmødte er beslutningsdygtige i forhold til foreningsophør.

 

Indkaldelsen kan hentes her

Referar fra 1 generalforsamling kan hentes her

Salg af Coaxnet.

GAF EGF

 

 

Indkaldelses til ekstraordinær Generalforsamling.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent og stemmetællere.
 3. Behandling og afstemning, af forslag fra bestyrelsen: Foreningshophør og købstilbud af coaxnet fra Stofa. Herunder præsentation af den kommende process for foreningsophør.
 4. Eventuelt.

 Med venlig hilsen


Bestyrelsen - Gistrup antenneforening

 • På Generalforsamlingen vil der være en representant fra Stofa, til at svare på evt. spørgsmål.

 

På baggrund af nedenstående indstiller Bestyrelsen til foreningsophør

Foreningsophør, synspunkter fra Bestyrelsen:

  • Coax-net er ikke tidssvarende
  • Coax-nettes lovmæssige forpligtelse (LER) er omkostningstung
  • Foreningsformål er ikke tidsvarende uden forsyningsnet
  • Pænt økonomisk resultat/overskud ved foreningsophør

 

købstilbuddets hovedpunkter:

 • Stofa køber antenneforeningens aktiver og forpligtelser
 • Foreningen modtager et kontant beløb (fortroligt)
 • Frem til 31.12.2026 er følgende gældende:
  1. Medlemmerne bibeholder foreningsrabatten 
  2. Gratis internet i foreningshuse bibeholdes
  3. Der nedsættes et brugerudvalg til fortsat kommunikation med Stofa
 • Medlemmer har ingen forpligtelser ift. Stofa

 

 Likvidation: 

Eventuelt overskud fordeles i foreningens interesseområde, efter medlemstal mellem Gistrup, Nøvling og Sdr. tranders 

 

 Stofa´s forningsrabatter som fortsætter frem til 31.12.2026(Den gældende pris kan blive justeret)

TV-Pakker:

  Lille tv pakke Melllem tv-pakke Stor tv-pakke
Pris gældende 2022  kr.274,00 kr. 469,00 kr. 629,00
Fast kontantrabat beløb kr.124,00 kr.84,00 kr.64,00
Slutbrugerens pris 2022  kr.150,00 kr.385,00 kr.565,00

Alle priser er inkl. moms.

Internet:

  10 Mbit/s 200/200 Mbit/s 500/500 Mbit/s 1000/1000 Mbit/s
Pris gældende 2022  særaftale kr.319,00 kr. 399,00 kr. 399,00
Fast kontantrabat beløb - kr.40,00 kr.40,00 kr.0,00
Slutbrugerens pris 2022  kr. 149,00 kr.279,00 kr.359,00 kr.399,00

Nordisk Film+

7310022 Artikel Nordisk Film v1 SASL 1

Opdateret 2019-01-28

E-mail.  

maillogo

Gistrup antenneforening har overdraget vores mail domæner,gaf-net.dk og 9260.dk, til Jubii.dk. Jubii er en virksomhed ejet af Nordjyske medier.
Bevæggrunden for dette er at, i forbindelse med skifte af signalleverandør, nu til Bredbånd nord og tidligere Yousee, har der altid i skiftene opstået komplikationer med ustabil mailservice tilfølge. Derudover har det tidligere skabt problemer for dem som, enten er flyttet fra dækningområdet, eller af en eller anden grund ikke vil fortsætte med at få leveret tv og internet igennem Gistrup antenneforening, da det altid har været et krav fra leverandørerne at man skulle have internet for at have en e-mail adresse.

Ved aftalen med Jubii.dk, kan alle oprette mailadresse på domænerne gaf-net.dk eller 9260.dk, uanset om man har tilknytning til Gistrup antenneforening eller ej.

Oprettelse af mailadresser sker på jubii.dk´s hjemmeside på dette link.
Jubii.dk har 2 versioner af mailservice, en gratis version (kun webmail), eller en version med ekstra features (fx imap, 5GB) som koster 48 kr. pr halvår.
Som et led i aftalen har alle af Gistrup antenneforening ,der havde en aktiv mail adresse på overdragelsestidspunktet fået betalingsversionen gratis frem til 1/7-2018, derefter overgår det til egenbetaling. Når mail overgår til egenbetaling kan man selv vælge om man vil bruge betalingsversionen eller gratisversionen.