pixelering på tv

Generalforsamling 2021

 

Der er indkommet følgende forslag til behandling på Generalforsamling:

Forslag om udlodning af midler

Pixelering på Tv

TV

Opleves der pixeleringer på TV, kan det skyldes at signalstyrken enten er for svag eller for stærk.

Bredbånd nord kundeservice har mulighed for at indstille signalstyrken således at der undgåes pixeleringer.

Bredbånd nord kundeservice kan kontaktes på tlf. 98889990 .